FANDOM


ShoutBox (SB, SBek) - agent bezpieki na Forum DB Nao. Nie jest przykładnym komoohem, ponieważ nie przechowuje w swoim archiwum więcej, jak 90 ostatnich donosów. Jeden z dowodów na to, że Admin nie jest prawicowy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.