FANDOM


Naomowa forumowa - kodowana, jedyna w swoim rodzaju mowa użytkowników Forum DB Nao, powstała z czasem.

Zamiana Edit

Konieczna zamiana:

 • o - o_O
 • ó, u - oo
 • sz (czasem także rz, ż) - sh
 • ł - u
 • i - ee (kiedy występuje przed 'e' - nieużywane)
 • j - i
 • ę - em
 • ą - o_Om

Czasem stosowana, niekonieczna:

 • k - q
 • cz - ch

Przykłady Edit

 • Lo_Olkbai, byuem dzeeś w keebloo ee zuapauem zo_Onka, seeo_Ostra zrobeeua koope
 • Ale z niego_O pshypau
 • Chemoo kshychaueś na nio_Om? Co_O zuego_O oochyneeua?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.