FANDOM


Klan - złożona z kilku osób grupa na Forum DB Nao. Klany powstają za zgodą Admina, na wniosek założyciela klanu. Do uzyskania zgody Admina potrzebna jest odpowiednia ilość osób gotowych do tworzenia klanu. Każdemu klanowi na forum przysługuje osobne, dostępne tylko jego członkom, podforum. Każdy z klanów powinien posiadać własny, wewnętrzny regulamin. Ich członkowie zobowiązani są również do przestrzegania Regulaminu Forum oraz zapoznania się z Regulaminem Klanów[1].

Klany Edit

Lista według starszeństwa. Obok podano ilość gwiazdek nadanych przez międzynarodowe konsorcjum powołane w celu oceny jakości klanów na Forum DB Nao.

Przypisy Edit

  1. Regulamin Klanów

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.