FANDOM


Buko-Admin - wymyślony przez Olda termin opisujący Admina. Według lidera klanu Shimazu, Admin to nie człowiek, tylko Buko-Admin, czyli istota potrafiąca zaginać czas i przestrzeń.

Zobacz także Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.