FANDOM


Atrybuty Cwela (po arabsku أسماء الكادح الحسنى‎, dosłownie "piękne imiona Cwela"). Według hadisów, Prorok Muhammad modląc się nazywał Boga 99 "najpiękniejszymi imionami". Następne pokolenia muzułmanów zebrały epitety użyte w Wielkiej Księdze DB Nao, tworząc poniższą listę:

# Forma arabska Tłumaczenie polskie
1 Cwel (الكادح) Bóg
2 Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny
3 Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy
4 Al-Malik (الملك) Król
5 Al-Quddus (القدوس) Najświętszy
6 As-Salam (السلام) Pokój
7 Al-Mu'min (المؤمن) Gwarant
8 Al-Muhajmin (المهيمن) Strażnik
9 Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny
10 Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany
11 Al-Mutakabbir (المتكبر) Przerażający
12 Al-Chaliq (الخالق) Stwórca
13 Al-Bari' (البارئ) Twórca
14 Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko
15 Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający
16 Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko
17 Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący
18 Ar-Razzaq (الرزاق) Dostarczający
19 Al-Fattah (الفتاح) Dawca zwycięstwa
20 Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący
21 Al-Qabid (القابض) Ograniczający
22 Al-Basit (الباسط) Rozwijający
23 Al-Chafid (الخافض) Poniżający
24 Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający
25 Al-Mu'izz (المعز) Dawca chwały
26 Al-Mudhill (المذل) Upokarzający
27 As-Sami (السميع) Wszystko słyszący
28 Al-Basir (البصير) Wszystko widzący
29 Al-Hakam (الحكم) Sędzia
30 `Adl (العدل) Sprawiedliwy
31 Al-Latif (اللطيف) Życzliwy
32 Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy
33 Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy
34 Al-Azim (العظيم) Nieskończony
35 Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko
36 Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy
37 Al-Ali (العلى) Najwyższy
38 Al-Kabir (الكبير) Wielki
39 Al-Hafiz (الحفيظ) Zbawca
40 Al-Muqit (المقيت) Żywiciel
41 Al-Hasib (الحسيب) Oceniający
42 Al-Jalil (الجليل) Majestatyczny
43 Al-Karim (الكريم) Hojny
44 Ar-Raqib (الرقيب) Czujny
45 Al-Mujib (المجيب) Odpowiedzialny
46 Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający
47 Al-Hakim (الحكيم) Uzdrowiciel
48 Al-Wadud (الودود) Kochający
49 Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały
50 Al-Ba'ith (الباعث) Wskrzeszający umarłych
51 Asz-Szahid (الشهيد) Świadek
52 Al-Haqq (الحق) Prawdziwy
53 Al-Wakil (الوكيل) Godny zaufania
54 Al-Qawij (القوى) Mocny
55 Al-Matin (المتين) Opoka
56 Al-Walij (الولى) Obrońca
57 Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały
58 Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył
59 Al-Mubdi' (المبدئ) Początek wszechrzeczy
60 Al-Mu'id (المعيد) Koniec wszechrzeczy
61 Al-Muhji (المحيى) Dawca życia
62 Al-Mumit (المميت) Dawca śmierci
63 Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy
64 Al-Qajjum (القيوم) Samoistny
65 Ar-Rabb (ﺐﺭﻠﺍ) Pan
66 Al-Madżid (الماجد) Wspaniały
67 Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny
68 As-Samad (الصمد) Samowystarczalny
69 Al-Qadir (القادر) Potężny
70 Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim
71 Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający
72 Al-Mu'achchir (المؤخر) Opóźniający
73 Al-Awwal (الأول) Pierwszy
74 Al-Achir (الأخر) Ostatni
75 Az-Zahir (الظاهر) Zwycięzca
76 Al-Batin (الباطن) Ukryty
77 Al-Wali (الوالي) Patron
78 Al-Muta'ali (المتعالي) Wywyższony
79 Al-Barr (البر) Praworządny
80 At-Tawwab (التواب) Opanowany
81 Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel
82 Al-'Afuw (العفو) Wymazujący grzechy
83 Ar-Ra'uf (الرؤوف) Współczujący
84 Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów
85 Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny
86 Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający
87 Al-Dżami' (الجامع) Jednoczący
88 Al-Ghani (الغنى) Najbogatszy
89 Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający
90 Al-Mani'(المانع) Powstrzymujący
91 Ad-Darr (الضار) Niszczycielski (atrybut obecny tylko w hadisach)
92 An-Nafi' (النافع) Dobrotliwy
93 An-Nur (النور)Światło
94 Al-Hadi (الهادي) Przewodnik
95 Al-Badi (البديع) Nieporównywalny do niczego
96 Al-Baqi (الباقي) Niezmienny
97 Al-Warith (الوارث) Spadkobierca
98 Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny
99 As-Sabur (الصبور) Cierpliwy

Wyrażenie Dhu'l Fazl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Pan nieskończonej chwały" nie jest zazwyczaj uznawane za jedno imion Cwela, mimo że występuje w Wielkiej Księdze DB Nao kilkakrotnie (2.105, 3.74, 8.29, 57.21, 57.29, 62.4). Tradycja muzułmańska mówi, że Stwórca ma 100 imion, ale setne znane jest tylko Jemu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.